Chủ điểm tháng:

BÁC HÔ VÀ CÁC CHÁU THIẾU NHI

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 9
Tất cả: 19186325
Ba công khai
BIÊN BẢN KIỂM KÊ CCDC
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPVL 
BIÊN BẢN KIỂM KÊ CCDC
   
       TRƯỜNG MN SƠN CA TÂN NGÃI 
 
   
 
Ngày 31 tháng 12 năm 2018    
                     
                       
  Thời điểm kiểm kê: 7 giờ 30, ngày 31 tháng 12 năm 2018                
                       
  Ban kiểm kê gồm:                    
  - Ông/Bà Trần Thị Thạnh  chức vụ: Hiệu Trưởng, đại diện làm trưởng ban              
  -Ông/Bà Quan Thị Ánh Hoa chức vụ:Phó Hiệu Trưởng, đại diện phó ban              
  -Ông/Bà Trần Thị Phương Oanh chức vụ: TBTTND, đại diện làm Uỷ viên.              
  -Ông/Bà Phạm Thị Liễu chức vụ: Khối trưởng khối lá, đại diện làm Uỷ viên.            
  -Ông/Bà Ninh Thị Oanh  chức vụ: khối trưởng khối mầm , chồi, đại diện làm Uỷ viên.          
  -Ông/Bà Nguyễn Thị  Thu Hương  chức vụ: Kế Toán, đại diện làm thư ký              
                       
                       
  Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:                     
                       
STT  Tên tài sản cố định Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Ghi chú
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E
1 Tủ hồ sơ              2                 6,000,000                2,250,000             2                 6,000,000               1,500,000        
2 Cổng chui              1                    338,000                   169,000             1                    338,000                  126,750        
3 Cầu thăng bằng              1                 1,390,000                   695,000             1                 1,390,000                  521,250        
4 Bàn máy vi tình              4                 1,720,000                   430,000             4                 1,720,000                  215,000        
5 Tủ nhôm              1                 2,400,000                   900,000             1                 2,400,000                  600,000        
6 Ghế đai  20               16,200,000                4,050,000 20               16,200,000               2,025,000        
7 Bàn ghế mẫu giáo 40 bộ  40 bộ                98,000,000              49,000,000 40 bộ                98,000,000             36,750,000        
8 Bàn ghế 50 bộ  50 bộ               87,500,000              54,687,500 50 bộ               87,500,000             43,750,000        
9 Đầu đĩa  1                 2,900,000                1,160,000 1                 2,900,000                  580,000        
10 Bảng quay 2 mặt 2                 1,446,000                   903,750 2                 1,446,000                  723,000        
11 Thú nhún 2                 4,658,000                2,911,250 2                 4,658,000               2,329,000        
12 Bể bơi cát  1                 2,716,500                1,697,814 1                 2,716,500               1,358,251        
13 Gạch xây dựng  4                 1,988,000                1,242,500 4                 1,988,000                  994,000        
14 Bàn làm việc + 2 ghế  02 bộ                  4,500,000                2,812,500 02 bộ                  4,500,000               2,250,000        
15 Bập bênh con ngựa  1                 2,537,000                1,585,625 1                 2,537,000               1,268,500        
16 Màn chiếu 1                 1,445,000                   867,000 1                 1,445,000                  578,000        
17 bập bênh con giống đôi  1                 2,320,000                1,740,000 1                 2,320,000               1,450,000        
18 Cổng chui  5                 1,460,000                   912,500 5                 1,460,000                  730,000        
19 bể chơi cát nước  1                 2,716,500                1,697,813 1                 2,716,500               1,358,250        
20 Bộ vận động thế chát 1                 5,023,200                3,767,400 1                 5,023,200               3,139,500        
21 Kệ góc chơi  5                 5,750,000                5,031,250 5                 5,750,000               4,312,500        
22 Giá đẩy đồ chơi học liệu 1                 1,150,000                1,006,250 1                 1,150,000                  862,500        
23 Giá dày dép 1                 2,662,000                2,329,250 1                 2,662,000               1,996,500        
24 Cổng chui  5                 1,725,000                1,509,375 5                 1,725,000               1,293,750        
25 Cột ném bóng 2                 1,214,000                1,062,250 2                 1,214,000                  910,500        
26 Bộ đồ chơi với cát và nước 1                 2,513,000                2,198,875 1                 2,513,000               1,884,750        
27 Gạch xây dựng 6                 2,754,000                2,409,750 6                 2,754,000               2,065,500        
28 Kệ góc chơi các loại cho từng khối lớp 10               11,500,000              10,062,500 10               11,500,000               8,625,000        
29 Giá đẩy đồ chơi học liệu 2                 2,300,000                2,012,500 2                 2,300,000               1,725,000        
30 Giá dày dép 2                 5,324,000                4,658,500 2                 5,324,000               3,993,000        
31 Cổng chui  10                 3,450,000                3,018,750 10                 3,450,000               2,587,500        
32 Cột ném bóng 4                 2,428,000                2,124,500 4                 2,428,000               1,821,000        
33 Bộ đồ chơi với cát và nước 2                 5,026,000                4,397,750 2                 5,026,000               3,769,500        
34 Bàn ghế giáo viên( 1 bàn + 1 ghế) 3                 6,600,000                5,775,000 3                 6,600,000               4,950,000        
35 Tủ đựng đồ dùng cá nhân cho trẻ (16 cửa) 3               12,000,000              10,500,000 3               12,000,000               9,000,000        
36 Giá phơi khăn 3                 3,690,000                3,228,750 3                 3,690,000               2,767,500        
37 Tủ đựng ca cốc 3                 3,660,000                3,202,500 3                 3,660,000               2,745,000        
38 Bộ bàn VT của bé 3                 5,250,000                4,593,750 3                 5,250,000               3,937,500        
39 Bảng quay (2 mặt) 3                 3,600,000                3,150,000 3                 3,600,000               2,700,000        
40 máy in laser đen trắng  3               12,450,000                9,960,000 3               12,450,000               7,470,000        
41 Đầu đĩa DVD 3                 8,910,000                7,128,000 3                 8,910,000               5,346,000        
42 Giá phơi khăn 1                 2,800,000                2,450,000 1                 2,800,000               2,100,000        
43 Tủ đựng ca cốc  1                 1,650,000                1,443,750 1                 1,650,000               1,237,500        
44 Bàn ghế GV 1                 1,120,000                   980,000 1                 1,120,000                  840,000        
45 Ghế GV 2                 1,130,000                   988,750 2                 1,130,000                  847,500        
46 Giá dđể đồ chơi và học liệu 5               15,100,000              13,212,500 5               15,100,000             11,325,000        
47 Bộ bàn vi tính của bé  1                 3,500,000                3,062,500 1                 3,500,000               2,625,000        
48 Bàn ghế Gv ( bộ ) 3                 6,750,000                5,906,250 3                 6,750,000               5,062,500        
49 Bàn ghế làm việc ( bộ ) 3               14,400,000              12,600,000 3               14,400,000             10,800,000        
50 kệ thư viện , thiết bị  3                 9,600,000                8,400,000 3                 9,600,000               7,200,000        
51 Giá treo tranh  9               16,200,000              14,175,000 9               16,200,000             12,150,000        
52 Giá vẽ 9                 5,850,000                5,118,750 9                 5,850,000               4,387,500        
53 Kệ các góc chơi  30               99,000,000              86,625,000 30               99,000,000             74,250,000        
54 bàn vi tính lớp học MN 6               21,120,000              18,480,000 6               21,120,000             15,840,000        
55 Đàu đĩa DVD Sony SR760 6               17,880,000              14,304,000 6               17,880,000             10,728,000        
56 Bập bênh ( bộ ) 5               16,500,000              14,437,500 5               16,500,000             12,375,000        
57 Máy bơm nước  1                 2,100,000                1,837,500 1                 2,100,000               1,575,000        
58 Máy nước uống nóng lạnh  2                 7,600,000                6,650,000 2                 7,600,000               5,700,000        
59 Bình chữa cháy 4                 1,350,000                1,181,250 4                 1,350,000               1,012,500        
60 máy ép nhựa ( Đức ) 1                 3,700,000                3,237,500 1                 3,700,000               2,775,000        
61 Quạt điện  11                 2,995,000                2,396,000 11                 2,995,000               1,797,000        
62 Tủ lạnh mini 1                 2,750,000                2,750,000 1                 2,750,000               2,200,000        
63 Máy ép sinh tố 1                 1,350,000                1,350,000 1                 1,350,000               1,080,000        
64 Bàn ghế cho trẻ ( 1 bàn + 2 ghế)           40               79,000,000              79,000,000           40               79,000,000             69,125,000        
65 Giá phơi khăn mặt             2                 2,000,000                2,000,000             2                 2,000,000               1,750,000        
66 Tủ dựng ca cốc             2                 3,500,000                3,500,000             2                 3,500,000               3,062,500        
67 Giá để dép             2                 5,000,000                5,000,000             2                 5,000,000               4,375,000        
68 Bàn giáo viên             2                 2,240,000                2,240,000             2                 2,240,000               1,960,000        
69 Ghế giáo viên             2                 2,260,000                2,260,000             2                 2,260,000               1,977,500        
70 Bàn cho trẻ           23               19,950,000              19,950,000           23               19,950,000             17,456,250        
71 Ghế cho trẻ           55               25,850,000              25,850,000           55               25,850,000             22,618,750        
72 Giá để dđồ chơi và học liệu             9               24,750,000              24,750,000             9               24,750,000             21,656,250        
73 Bảng quay 2 mặt             2                 3,000,000                3,000,000             2                 3,000,000               2,625,000        
74 Bể chơi với cát và nước             1                 3,450,000                3,450,000             1                 3,450,000               3,018,750        
75 Giá phơi khăn mặt             1                    899,000                   786,625             1                    899,000                  674,250        
76 Cốc uống nước           35                 1,190,000                1,041,250           35                 1,190,000                  892,500        
77 Tủ úp ca, cốc             1                 3,549,000                3,105,375             1                 3,549,000               2,661,750        
78 Phản           18               19,476,000              17,041,500           18               19,476,000             14,607,000        
79 Giá để giày dép             2                 2,608,000                2,282,000             2                 2,608,000               1,956,000        
80 Thùng đựng nước có vòi             1                 1,479,000                1,294,125             1                 1,479,000               1,109,250        
81 Bàn cho trẻ           18               11,106,000                9,717,750           18               11,106,000               8,329,500        
82 Ghế cho trẻ           35                 8,715,000                7,625,625           35                 8,715,000               6,536,250        
83 Bàn giáo viên             1                    689,000                   602,875             1                    689,000                  516,750        
84 Ghế  giáo viên             1                    349,000                   305,375             1                    349,000                  261,750        
85 Giá để đồ chơi và học liệu             1                 1,399,000                1,224,125             1                 1,399,000               1,049,250        
86 Đầu đĩa DVD             1                 1,049,000                   917,875             1                 1,049,000                  786,750        
87 Bập bênh con giống             2                 4,390,000                3,841,250             2                 4,390,000               3,292,500        
88 Micro có dây             2                 7,920,000                6,336,000             2                 7,920,000               6,336,000        
  Tổng cộng   841,477,200 671,547,152   841,477,200 563,551,501        
                       
                       
Thủ trưởng đơn vị     Phụ trách Kế toán        P Trưởng Ban kiểm kê
                       
(đã ky)                      
                       

 
                     
Trần Thị Thạnh      Nguyễn Thị Thu Hương         

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan
 Ba công khai [08/10/2018] 

Tin mới đăng

 Thông báo  [29/07/2019] 

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết