Chủ điểm tháng:

BÁC HÔ VÀ CÁC CHÁU THIẾU NHI

Thư viện ảnh

Ảnh liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 7
Tất cả: 19186331
Tin chuyên môn
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

PHÒNG GD&ĐT TPVL

TRƯỜNG MẦM NON

SƠN CA TÂN NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /KH-MNSCTN

Tân Ngãi, ngày 23 tháng 3 năm 2017

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện chuyên đề

"Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020.

 
   

Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-PGDĐT ngày 22/3/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ công văn số 212/PGDĐT ngày 22/03/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyền đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020;

Trường Mầm non Sơn Ca Tân Ngãi xây dựng Kế hoạch triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020, nội dung cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Trường mầm non Sơn Ca Tân Ngãi  luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của phòng GD &ĐT TP Vĩnh Long  về việc chỉ đạo chuyên môn, tổ chức chuyên đề cho GV được giao lưu học hỏi kinh nghiệm giảng dạy.

Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, có nề nếp, sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ theo định kì.

Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên về thời gian, định hướng xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu học tập bồi dưỡng cho giáo viên. Bên cạnh đó các nhóm lớp được nhà trường trang bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.

Đa số giáo viên đã nắm được việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi, có trách nhiệm cao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và tinh thần phấn đấu vươn lên. Đặc biệt rất tích cực tiếp thu kế hoạch, chương trình bồi dưỡng của nhà trường.

Giáo viên tích cực sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.

Giáo viên luôn nhiệt tình, tâm huyết, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm GD "lấy trẻ làm trung tâm"

Hội cha mẹ học sinh quan tâm ủng hộ mọi hoạt động của nhà trường trong việc đầu tư cơ sở vật chất ( hỗ trợ cây xanh, cải tạo môi trường) tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

2. Khó khăn:

Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học còn hạn chế chưa đồng bộ.

Địa bàn xã rộng, đại bộ phận người dân làm nông nghiệp cho nên đời sống vật chất còn gặp nhiều thiếu thốn, nên có ảnh hưởng không nhỏ tới công tác xã hội hóa giáo dục của nhà trường, của địa phương.

Việc sắp xếp bố trí thời gian cho giáo viên nghiên cứu học tập và áp dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm " Lấy trẻ làm trung tâm" còn hạn chế.

Chất lượng đội ngũ chưa thực sự đồng đều, một số giáo viên trẻ kinh nghiệm còn thiếu, một số giáo viên đã lớn tuổi nên khả năng tiếp thu và thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn gặp không ít khó khăn.

Một số giáo viên còn lúng túng chưa biết đổi mới phương pháp dạy học hiện đại để khai thác phát triển năng lực trên trẻ, khả năng xây dựng kế hoạch áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn nhiều vướng mắc.

Các hoạt động mẫu để cho tất cả các giáo viên được học hỏi còn ít.

II. MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng trường mầm non bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục LTLTT.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Bảo đảm tất cả trẻ ở nhà trường đều được tạo cơ hội học tập qua chơi và bằng nhiều cách khác nhau phù hợp với nhu cầu, hứng thú và khả năng của bản thân trẻ.

b) Môi trường giáo dục mang tính "mở", kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy trẻ tham gia hiệu quả vào các hoạt động chơi và trải nghiệm đa dạng.

c) Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non được nâng cao nhận thức và năng lực về quản lý, tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ, thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện thực tế cụ thể của trường, lớp, địa phương.

d) Huy động sự tham gia của nhà trường, gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

III. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

a) Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên mầm non về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình giáo dục mầm non. Yêu cầu về quản lý, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

b) Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

c) Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

d) Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng quan tâm xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

IV. TIÊU CHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LTLTT

1. Môi trường giáo dục

1.1. Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.

1.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của giáo viên đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.

1.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

1.4. Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.

1.5. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá d­ưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.

1.6. Tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

2.  Xây dựng kế hoạch giáo dục

Kế hoạch giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, cụ thể:

2.1. Thể hiện các mục tiêu cụ thể phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình giáo dục mầm non.

2.2. Thể hiện nội dung giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non và có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương, trường/lớp.

2.3. Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kĩ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ.

2.4. Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.

2.5. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan d­ưới nhiều hình thức khác nhau.

3. Tổ chức hoạt động giáo dục

3.1. Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ "học bằng chơi, chơi mà học".

3.2. Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

3.3. Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ.

3.4. Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.  

3.5. Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

4. Đánh giá sự phát triển của trẻ

4.1. Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Đánh giá kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.

4.2. Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp (Không đánh giá so sánh giữa các trẻ).

4.3. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ về cách thức và tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.

5. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

5.1. Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của giáo dục mầm non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

5.2. Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

5.3. Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình thông qua giờ đón và trả trẻ về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ. 

5.4. Phối hợp với gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

      1. 1. Đối với nhà trường

Rà soát điều kiện của nhà trường để đáp ứng yêu cầu của tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", giai đoạn 2016-2020. Lựa chọn và đầu tư xây dựng các lớp thực hiện mô hình điểm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường giáo dục, về tổ chức hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, về phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng;

Nhà trường căn cứ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương;

Trang bị tài liệu hướng dẫn thực hiện chuyên đề cho CB quản lý, GVMN;

Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và sử dụng môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non.

Tổ chức hội thi "Lớp mẫu giáo xây dựng môi trường giáo dục LTLTT".

Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm".

Kiểm tra, đánh giá kết quả quá trình thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình chất lượng tốt về thực hiện chuyên đề.

1.2. Đối với giáo viên

Lập kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" dựa trên kế hoạch của nhà trường, kế hoạch được xây dựng theo năm học,và từng tháng cụ thể .

Xây dựng môi trường giáo dục mang tính " mở", đảm bảo theo những tiêu chí "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Xây dựng kế hoạch giáo dục phải thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ,

Tổ chức hoạt động giáo dục chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ, đảm bảo trẻ "học bằng chơi, chơi mà học", Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình, GV tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ, Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

  Đánh giá sự phát triển của trẻ: Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ ; Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ về cách thức và tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.

Phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền, Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa giáo viên, nhà trường, cha mẹ trẻ; Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ

1. 3. Đối với trẻ

- Trẻ được tôn trọng lợi ích, nhu cầu,  khả năng cá nhân.

- Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục bằng nhiều cách.

- Được tự do lựa chọn nhiều hoạt động từ nhiều góc hoạt động khác nhau để học.

- Thường xuyên được học theo cặp, nhóm nhỏ, một mình, hoặc cùng cả lớp.

2. Giải pháp.

- Tập trung chỉ đạo việc rà soát điều kiện của nhà trường theo yêu cầu của tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020. trên cơ sở kết quả kiểm tra rà soát lựa chọn và đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị, môi trường giáo dục về tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

- Căn cứ tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, để xây dựng và thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương. Lựa chọn lớp để tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình lớp điểm về triển khai thực hiện chuyên đề.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xây dựng và bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểmgiáo dục lấy trẻ làm trung tâm, cho cán bộ quản lý và giáo viên.

- Tổ chức Hội thi" Trường mầm non xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" giữa các lớp theo tiêu chí đã hướng dẫn.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc thực hiện chuyên đề " Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" phù hợp với địa phương.

- Kiểm tra đánh giá kết quả quá trình thực hiện, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình lớp thực hiện tốt chuyên đề.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện: từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2019 - 2020.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ sở giáo dục theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn hợp pháp khác.

2. Căn cứ nội dung kế hoạch, nhà trường chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Năm học 2016-2017

1.1. Đối với nhà trư­­ờng

- Tiến hành rà soát thực trạng theo Tiêu chí  xây dựng trường mầm non lấy trẻ làmtrung tâm. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020 tại trường .

- Lựa chọn 02 lớp mẫu giáo (Chồi 1 và Lá 3) thực hiện làm lớp điểm của trường về xây dựng mô hình "Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực thực hành xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm với các nội dung cụ thể :

+ Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

+ Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;

+ Tổ chức hoạt động chơi học;

+ Phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ

+ Chăm sóc trẻ người dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh khó khăn

- Tham quan, học tập kinh nghiệm của một số địa phương, thực hiện điểm áp dụng bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non.

- Báo cáo kết quả triển khai chuyên đề trong năm học, gửi về Phòng giáo dục và Đào tạo ( Tổ mầm non) cùng với thời điểm báo cáo tổng kết năm học.

2.1. Đối với giáo viên

- Nghiên cứu tài liệu

- Tiến hành rà soát thực trạng mức độ thực hiện được trong tiêu chí

- Dự kiến kế hoạch thực hiện

- Thực hiện bộ tiêu chí

- Xem xét kết quả thực hiện bội tiêu chí

- Rút kinh nghiệm và chia sẻ với đồng nghiệp

2. Năm học 2017-2018

2.1. Đối với nhà trư­­ờng

- Cử cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán tham gia tập huấn do Phòng Giáo dục đào tạo, Sở GDĐT tổ chức.

- Triển khai tập huấn ở trường cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong trường đều được tham dự tập huấn.

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

- Tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của chuyên đề tới cha mẹ và cộng đồng .

- Chọn lớp để chỉ đạo xây dựng mô hình "Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" gồm Lớp Chồi 2, Lớp Lá 2, Lớp Lá 3, Lớp Mầm 2  để thực hiện chuyên đề.

- Kiểm tra và hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề của các lớp điểm.

- Tổ chức Hội thi về "Xây dựng, sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm". Hình thức tổ chức Hội thi, cụ thể:

+ Các lớp ghi hình ảnh về môi trường và hình ảnh sử dụng môi trường giáo dục trẻ trong lớp gửi về bộ phận chuyên môn;

+ Mỗi khối lớp chọn 2 lớp tiêu biểu tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và gửi hình ảnh về bộ phận chuyên môn để gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo dự thi;

- Tổ chức hội thảo và lựa chọn sản phẩm điển hình tốt về xây dựng và sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục ở các lớp theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để nhân rộng trong toàn trường.

- Tiếp tục hướng dẫn các lớp đánh giá, báo cáo sơ kết, rút kinh nghiệm 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề.

2.2. Đối với giáo viên

- Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo chương trình giáo dục mầm non.

- Lựa chọn và xây dựng các nội dung GD phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp.

- Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động.

- Đổi mới phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non. Tích cực, sáng tạo trong việc lồng ghép vận dụng các phương pháp cho trẻ phù hợp với từng chủ đề.

- Kết hợp việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi với các hoạt động ngoại khóa cho trẻ.

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của chuyên đề, nội dung thực hiện chuyên đề. Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh đối với lớp, nhà trường. Phụ huynh quan tâm kết hợp cùng với giáo viên trong việc rèn luyện giúp trẻ phát triển, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ.

3. Năm học 2018-2019

3.1. Đối với nhà trư­­ờng

- Kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chuyên đề

- Hoàn thiện mô hình các lớp điểm, tổng kết và có kế hoạch nhân rộng mô hình lớp điểm về chuyên đề trong toàn trường.

- 100% lớp học thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" với các nội dung: xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tổ chức hoạt động chơi, học; đánh giá sự phát triển trẻ; phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ; chăm sóc trẻ người dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh khó khăn  dựa trên những tiêu chí xây dựng trường mầm non LTLTT.

- Tổ chức Hội thi về "Xây dựng môi trường giáo dục LTLTT". Hình thức tổ chức Hội thi, cụ thể:

+ Các lớp đăng ký dự thi các hoạt động giáo dục (học; chơi; lao động; ăn ngủ, vệ sinh cá nhân) theo quan điểm " Lấy trẻ làm trung tâm"

+ Mỗi khối lớp chọn 2 lớp tiêu biểu tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm.

- Tổ chức hội giảng, hội thảo về phương pháp, hình thức, nội dung tổ chức các hoạt động cho trẻ mẫu giáo theo quan điểm GDLTLTT năm thứ 3.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường đầu tư bổ sung, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu cần thiết cho các lớp.

- Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện chuyên đề năm thứ ba.

- Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai chuyên đề trong năm học, gửi về Phòng GDĐT( Tổ mầm non) cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.

3.2. Đối với giáo viên

- Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo chương trình giáo dục mầm non.

- Lựa chọn và xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp với điều kiện cụ thể của lớp.

- Xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp, an toàn cho trẻ hoạt động.

- Đổi mới phương pháp giáo dục, hình thức tổ chức các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non. Tích cực, sáng tạo trong việc lồng ghép vận dụng các phương pháp cho trẻ phù hợp với từng chủ đề.

- Kết hợp việc tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi với các hoạt động ngoại khóa cho trẻ.

- Tuyên truyền tới các bậc PH về tầm quan trọng của chuyên đề, nội dung thực hiện chuyên đề. Thu hút được sự quan tâm của phụ huynh đối với lớp, nhà trường. Phụ huynh quan tâm kết hợp cùng với giáo viên trong việc rèn luyện giúp trẻ phát triển, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ.

4. Năm học 2019-2020

- 100% lớp học tiếp tục thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" với các nội dung: xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tổ chức hoạt động chơi, học; đánh giá sự phát triển trẻ; phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ; chăm sóc trẻ người dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh khó khăn  dựa trên những tiêu chí XDTMNLTLTT.

-  Kiểm tra, hỗ trợ, thúc đẩy  việc triển khai thực hiện chuyên đề GDLTLTT tại các lớp qua dự giờ, thăm lớp, qua quan sát và khảo sát đánh giá trẻ.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường đầu tư bổ sung, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, tài liệu, học liệu cần thiết cho các lớp.

- Tổ chức sơ kết , tổng kết việc triển khai thực hiện chuyên đề năm thứ tư.

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề giai đoạn 2016 – 2020 và gửi báo cáo về  Phòng GDĐT cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học.

- Tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề, nhân rộng chuyên đề và triển khai thực hiện chuyên đề giai đoạn tiếp theo./.

 Nơi nhận:

- Phòng  GĐ&ĐT (b/c);

- Giáo viên, nhân viên (t/h);

-  Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

 Thông báo  [29/07/2019] 

Thông báo

Văn bản mới

Video clip

Thăm dò ý kiến

Website liên kết